The Triple-Barrel Bluff

triple1

article template

3Barrel Bluff คืออะไร หลักสำคัญของเทคนิคนี้ก็คือการ bet ในทุกๆ street ถือได้ว่าเป็น pre-flop aggressor และวิธีนี้ถือได้ว่าสามารถส่งผลกับผู้เล่นได้แทบจะทุกประเภทยกเว้นพวก calling station ยิ่งถ้าใช้กับคู่แข่งที่เป็นพวกช่างคิดยิ่งดี

การใช้ three-barrel bluff จะได้ผลดีมากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่กับ story ที่คุณกำลังแสดงให้คู่แข่งรู้ และก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการติดตามเรื่องราวและความเข้าใจของคู่แข่งที่มีต่อคุณด้วย และหากต้องการใช้วิธีนี้ให้ได้ผลดี คุณจำเป็นต้องมี chips มากพอที่จะสามารถเพิ่ม bets ได้ในรอบ flop, turn และ river หรือพูดง่ายๆคือต้องอยู่ในเกม deep-stacked

การใช้ three barrels เพื่อ bluff เป็นอะไรที่คุณควรนำมาประยุกต์ใช้กับเกมของคุณ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณชนะทั้งๆที่ไม่ได้มีมือที่ดีเท่านั้น มันยังช่วยสร้างสมดุลให้กับ range ของคุณอีกด้วย เช่นเมื่อคุณ bet ทุกๆ street เพราะมี nuts จริงๆ

สงครามเริ่มที่ flop

ทุกคนรู้ว่าการเป็น aggressor ตั้งแต่เริ่ม pre-flop นั้นค่อนข้างสำคัญ แต่ลูกเล่นที่มากกว่านั้นคือจะ c-bet ต่อไหม จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณจะต้องรู้ว่าในกระดกานแบบไหนที่สามารถเล่นต่อได้

ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการใช้ three barrels เพื่อ bluff ไม่ใช่เพื่อเพิ่ม value ดังนั้นเราจึงสมมุติว่าคุณไม่ติดอะไรเลยจาก flop หลักง่ายๆที่ใช้ดูก็คือให้สังเกตว่าไพ่บน flop นั้นสามารถเชื่อมโยงกันหรือไม่

เช่น like J♣ T♣ 7♣ นั้นสามารถเชื่อมโยงกันและมีความหมายกว่า K♦ 8♣ 2♠ มาก

ให้คุณมองหา flop ประเภทที่ไม่เชื่อมโยงกันเพื่อทำการ bet ต่อเนื่อง (c-bet)

 

เตรียมเหนื่ยวไกในรอบ turn

การตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อในรอบ turn หรือไม่นั้นเป้นจุดที่สำคัญมาก เพราะเป็นช่วงที่กระดานกำลังบอกว่าจะพัฒนาต่อในทิศทางใด ไพ่ไหนจะช่วยเสริม perceived range ของคุณ และทำลายคุ่แข่ง ให้ดูที่ high cards และจะดีมากถ้าไพ่ที่เปิดมาสูงกว่าช่วง flop  ยิ่งถ้า turn นั้นสูงกว่าไพ่ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ flop ยิ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการทำ second-barrel อย่างยิ่ง

ยิงถล่มในรอบ River

หลังจากที่ bet มา 3 streets แล้ว ท้ายสุดที่คุณต้องคำนึงคือ size ของการลงครั้งสุดท้าย หากบนกระดานมี Big cards หรือ overcard ยิ่งดี ให้คุณเดินหน้าเต็มที่

และอีกสิ่งที่ต้องคำนึงคือ การพัฒนาของกระดาน บ่อยๆที่คู่แข่ง call ด้วย middle หรือ top pair ในรอบ flop และอาจจะติด draw ในรอบ turn ขึ้นมา ถ้าสมมุติว่า turn ทำให้กระดานมี draw แต่ว่า river ไม่มี นั่นก็นับเป็นสัญญาณที่ดีให้คุณเดินหน้าเช่นกัน

สรุปหลักสำคัญในการใช้ Triple Barrel Bluff

  • เรียนรู้และแกล้งสร้าง story ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับมือของคุณ
  • พยายาม bluff ให้เมากขึ้นเมื่อ board มีไพ่ที่ตรงกับ perceived range ของคุณ (สิ่งที่คู่แข่งเข้าใจว่าคุณมี)
  • เข้าใจว่าไพ่อะไรในรอบ turn และ river ที่เหมาะกับการเดินหน้าต่อในการลงครั้งที่ 2 และ 3
  • รู้ว่าคู่แข่งประเภทไหนควรใช้ หรือควรหลีกเลี่ยงสำหรับการ bluff ทั้ง 3 streets