เทคนิคการ Over Bet เพื่อทำกำไร

1

1

2-1

อันดับแรกเลยคุณต้องเข้าใจว่าการ Over Bet คืออะไร

การ Over Bet คือการที่คุณ Bet ออกไปเยอะกว่า Pot กลาง

เช่น Pot มี 50$ แต่คุณ Bet ไป 90$

 

การ Over Bet เพื่อทำกำไรเพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่าง

No Limit Hold’em 1$/2$

คุณอยู่ตำแหน่ง Big Blind มี

3-14-1

Botton Call

Small Blind Call

Big Blind Check

Flop (Pot 5.70$)

678

ทุกคน Check

Turn (Pot 5.70$)

9

Small Blind Check คุณ Bet 3$

Botton Fold

Small Blind Call

 

River (Pot 11.40$)

10

Small Blind Check

คุณ Bet 24$ Small Blind Call

 

11

นี่คือจุดที่ดีสำหรับการ Over Bet เนื่องจาก Action ของ Small Blind มีโอกาสน้อยมากที่จะมี 3 หาก Small Blind มี 3 เขาอาจจะ Bet ตรง River เพื่อหากำไรจากการที่มีไพ่ Four-of-kind หรือ Quad