วิธีเล่นกับผู้เล่น 3 ประเภทที่แตกต่างกัน (Online)

PP8

วิธีเล่นกับผู้เล่น 3 ประเภทที่แตกต่างกัน (Online)

PP8S

คือ

1.ผู้เล่นที่ Tight มาก

2.ผู้เล่นที่ 3-Bet บ่อยๆ

3.ผู้เล่นที่ Loose และ Agressive

1.ผู้เล่นที่ Tight มาก

(Tight หมายถึงผู้เล่นที่เล่นระวังมาก เลือกเฉพาะไพ่ดีๆเล่น)

ผู้เล่นประเภทนี้จะไม่ชอบเล่น Pot ใหญ่ถ้าไพ่ของเขาไม่ใหญ่มากจริงๆ วิธีแก้คือเราควรจะเล่น 3 Street (3 Street หมายถึงการ Bet 3 ครั้งคือที่ Flop Turn และ River)

ใส่บ่อยๆครับ

16

ตัวอย่างเช่น

Poker Online 5$/10$ 6 Players Stack 1000$

เราอยู่ที่ CO มี (Cutoff หมายถึงตำแหน่งที่อยู่ทางขวามือของ Botton)

2 folds เรา raise 25$ fold 3 คน Big Blind call

Flop 55$

17

Big Blind check เรา bet 18$ Big Blind call

ตรง flop ไพ่ K เป็นไพ่ที่เข้า range เรา และ บอร์ดไม่น่ากลัว ส่วนใหญ่ควรจะ bet ไม่ใหญ่มาก Hand นี้สตรองพอที่จะทำแบบนี้ เพราะเรามี 1 Overcard Backdoor-straight Backdoor-flush

(Overcard หมายถึงไพ่ที่สูงกว่าไพ่บนบอร์ด)

(Backdoor หมายถึงการลุ้นไพ่ใบ Turn กับ River ให้เข้ากับไพ่ของเรา)

Turn 91$

18

Big Blind check เรา Bet 70$ Big Blind call

ตรง turn ไพ่เรามี gutshot-straight-draw และ 1 overcard

(Gutshot หมายถึงการลุ้นไพ่ Straight แบบใบเดียว คือมี 4 outs)

River 231$

19

Big Blind check เราควรจะทำยังไง?

ตรง river มี draw หลายอย่างที่ไม่ติด ตาม range ไพ่ของเราสตรองมาก สามารถที่จะทำเป็น bet เพื่อเอา value ได้ เช่น (AA, AK, KTs, 44, 55, TT, KK, A3s) ในกรณีนี้เราอาจจะ bluff ผ่านได้

2.ผู้เล่นที่ 3-Bet บ่อยๆ

เมื่อคุณเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่ 3-bet บ่อยๆ เราควรจะ Fold ให้มากขึ้น

ยกตัวอย่าง

Poker Online 5$/10$ 6 Players Stack 1000$

เราอยู่ CO มีไพ่

20

2 folds เรา raise 25$ Botton 3-bet 90$ เราควรจะ?

ในทางทฤษฎี การเอาไพ่ JTs call 3-bet เป็นเรื่องที่เราทำได้ แต่เมื่อเจอกับผู้เล่นประเภทนี้ผมแนะนำให้ fold ดีกว่าครับ

3.ผู้เล่นที่ Loose และ Aggressive

(Loose หมายถึงผู้เล่นที่เล่นไพ่กว้าง)

(Aggressive หมายถึงผู้เล่นที่ Raise มากกว่า Call)

Poker Online 5$/10$ 6 Players Stack 1000$

เราอยู่ตรง Big Blind มี

21

2 folds CO raise 25$ 2 folds เรา call

Flop 55$

22

เรา check co bet 18$ เรา call

Turn 91$

23

เรา check co bet 70$ เรา call

River 231$

24

เรา check co bet 150$ เรา?

ตรง River ผู้เล่นส่วนใหญ่เลือกที่จะ fold แต่มีบางสถานการณ์ ที่สามารถ call ได้คือ

ถ้าคู่ต่อสู้ของเรามี info แบบนี้

Vpip > 40% (Vpip หมายถึงอัตราการ Call Preflop)

Preflop-raise > 10% (Preflop-raise หมายถึงอัตราการ raise Preflop)

C-bet > 60%